OUR PROJECT

DỰ ÁN
 

 

INFORMATION

Client:

Viện thẩm mỹ Agena H

Release Date:

Location:

Hà Nội, Việt Nam

Giải pháp:

- Tư vấn chiến lược & Quản trị marketing 

- Sản xuất nội dung đa nền tảng

- Ads performance 

Detail:

Viện thẩm mỹ Agena H, với nguồn động lực về KOL, diễn viên hoa hậu, Redone Agency hợp tác với gói chiến lược Marketing tổng thể về ngành hàng thẩm mỹ. Chân dung khách hàng được Redone định hướng là khách hàng có thu nhập cao với big idea là Xây dựng định vị phân khúc cao cấp cho các dịch vụ, tạo niềm tin bằng hệ thống nội dung và hình ảnh PR của các KOL để tăng độ phủ, độ uy tín và nhận diện thương hiệu. Và kết quả là Chi phí MKT/doanh thu: 25%. V