OUR PROJECT

DỰ ÁN

          

INFORMATION

Client:

SENERY WEDDING

Release Date:

Location:

Giải pháp:

1. Tư vấn chiến lược, lên kế hoạch Marketing hàng Tháng - Quý
2. Sản xuất nội dung đa kênh, đa định dạng (Content - ảnh/ video, Graphic Design) 
3. Chạy quảng cáo và Truyền thông đa kênh ( Facebook - TIKTOK - Booking PR )

Detail: