OUR PROJECT

DỰ ÁN

 

   

INFORMATION

Client:

ROXA BEER

Release Date:

Location:

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải pháp:

- Tư vấn chiến lược và quản trị dự án 

- Sản xuất nội dung đa nền tảng

- Ads Performance: Facebook Ads, Google Ads Word

Detail: