OUR PROJECT

DỰ ÁN

          

INFORMATION

Client:

Moze Hàng Buồm

Release Date:

Location:

35 Hàng Buồm, Hà Nội

Giải pháp:

1. Tư vấn chiến lược, lên kế hoạch Marketing hàng Tháng - Quý
2. Sản xuất nội dung đa kênh, đa định dạng (Content - ảnh/ video, Graphic Design) 
3. Chạy quảng cáo và Truyền thông đa kênh (Facebook -  Booking PR)

Detail: