OUR PROJECT

DỰ ÁN

 

         

INFORMATION

Client:

HSB Sau Đại Học - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Release Date:

Location:

Nhà B1, 144 Xuân Thủy - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Giải pháp:

FANPAGE:

- Tư vấn chiến lược và quản trị dự án 

- Sản xuất nội dung đa nền tảng 

- Ads Performance

- Tư vấn kịch bản trực page

WEBSITE:

- Thiết kế & Lập trình xây dựng Landing Page

Detail: